ANA BÖLÜM

Türkiye Herboloji Dergisi


header

2019, 22(2)

( İzlenme/İndirme : 487 )

2019, 22(2) Tam Dergi Sürüm (PDF)

 

Meryem Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner] Üzerinde Belirlenen Rhinocyllus conicus Froel. (COLEOPTERA: Curculionidae) ve Larinus latus Herbst (COLEOPTERA: Curculionidae)’a Konukçuluk Eden Diğer Bitki Türlerinin Araştırılması

Olcay Bozdoğan, Sibel Uygur, 2019, 22(2):145-151

Özet: Çalışma, Meryem Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner]’nin üzerinde belirlenen Rhinocyllus conicus Froel. (COLEOPTERA: Curculionidae) ve Larinus latus Herbst (COLEOPTERA: Curculionidae)’ iki böcek türünün doğal koşullarda konukçularının araştırılması için Çukurova Bölgesi’nde 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. Sürveyler Karataş - Tuzla, Ceyhan - Yumurtalık, İmamoğlu - Kozan, Tarsus - Mersin ve Çatalan - Karaisalı olmak üzere beş farklı yönde yapılmıştır. Meryem Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner], ve akraba türleri olan Saka Dikeni (Carduus pycnocephalus L.), Eşek Dikenleri (Onopordum spp.), Yıldızlı Gelin Düğmesi (Centaurea calcitrapa L.), Kirpi Dikenleri (Echinops spp.), Suriye Dikeni [Notobasis syriaca (L.) Cass.], Sarı Peygamber Dikeni (Centaurea solstitialis L.), Pamuk Dikeni [Cirsium acarna (L.) Moench.], Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), Enginar (Cynara scolymus L.) ve Aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkileri doğal koşullarda ümitvar olan iki etmen böcek yönünden incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda; 2010 yılında kontrol edilen 500 adet Meryem Dikeni bitkisinin %56.60 oranında L. latus ile %56.80 oranında ise R. conicus ile bulaşık olduğu ve adı geçen diğer bitkiler üzerinde bulunmadığı belirlenmiştir. 2011 yılında ise yine 500 adet Meryem Dikeni bitkisi kontrol edilmiştir. L. latus’ un bulaşıklık oranı %52.20 ve R. conicus’ un bulaşıklık oranı ise %66.80 olarak bulunmuş ve yine diğer bitkiler üzerinde iki böceğe rastlanmamıştır. Buda bize her iki doğal düşmanın, doğal koşullarda sadece Meryem Dikeni’ni tercih ettiğini, bu nedenle de ümitvar birer doğal düşman olduklarını göstermektedir.. 

Anahtar Kelimeler: Silybum marianum, Rhinocyllus conicus, Larinus latus, Doğal Düşman, Konukçu

Tam Makale (PDF)

 

Herbicidal Evaluation of the Aqueous Extract of Populus nigra L. Leaves on Six Weed Species

Zahir Muhammad, Naila Inayat, Rasool Khan, Muhammad Qurada, Rehman Ullah, Abdul Majeed, 2019, 22(2):153-157

Özet: In a laboratory experiment, the herbicidal potential of poplar leaves was evaluated against six weed species that are Avena fatua, Phalaris minor, Rumex dentatus, Parthenium hysterophorus, Lepidium sativum and Silybum marianum. Aqueous extract of Populus nigra leaves’ powder obtained at 10, 15, and 20 g concentrations were used as treatments for testing germination and seedling growth responses of the target weed species. Germination and growth of all six weeds species were reduced with increasing concentration of the leaves. Results suggests the potential role of this plant’s extracts in the management of weeds; however, more work is needed to be conducted for identification of the allelochemicals present in poplar plant which exhibit inhibitory activities against seed germination and growth parameters of test plants.

Anahtar Kelimeler: Populus nigra; weed suppression, herbicidal potential, growth regulators, , phenolics

Tam Makale (PDF)

 

Identity of the Casuarina sp. in Turkey

Ian Timothy RILEY, Leyla Nur KORKMAZ, 2019, 22(2):159-168

Özet: Sheoaks (Casuarina sp.) are a common ornamental and amenity trees grown in provinces of Turkey along the Mediterranean and Aegean coasts. In the literature this species is identified as Casuarina equisetifolia L., however, recent field observations have brought this into doubt. Qualitative and quantitative characters for 14 specimens (7 female and 7 male) collected from Izmir, Dalaman, Adana and Ceyhan, indicated that the correct determination is Casuarina cunninghamiana Miq. This is a new record for Turkey for a species that is considered an invasive woody weed in up to 20 countries. However, as this species has been grown in Turkey of many decades and there is no evidence of naturalization, it is not considered to represent a potential threat and no immediate management action is considered necessary.

Anahtar Kelimeler: Casual, Casuarina cunninghamiana, alien flora, identity, invasiveness

Tam Makale (PDF)

 

Farklı Bitki Ekstraktlarının Culex pipiens Linnaeus, 1758 (Diptera: Culicidae) Larvalarına Karşı Öldürücü Etkilerinin Belirlenmesi

ŞEYMA YİĞİT, İslam Saruhan, İzzet AKÇA, 2019, 22(2):169-174

Özet: Bu çalışmada, altı farklı bitki (Lavandula officinalis Miller (Lamiaceae), Mentha piperita L. (Lamiaceae), Hyoscyamus niger L. (Solanaceae,), Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae), Silybium marianum L. (Asteraceae) ve Coriandrum sativum L. (Apiaceae)) ekstraktlarının Culex pipiens Linnaeus, 1758 (Diptera: Culicidae) larvaları üzerinde öldürücü etkileri araştırılmıştır. Test için her bir kaba 500 ml su ve bu suyun içine 10’ar adet 3. dönem C. pipiens larvası konulmuştur. Daha sonra bu kaplara bitki ekstraktlarından elde edilen solüsyonlar eklenmiştir. Çalışma beş gün boyunca takip edilerek, larvaların yüzde ölüm oranları belirlenmiştir. Çalışmanın beşinci gününün sonunda en fazla öldürücü etki H. niger (%100) ekstraktında rastlanmış, bunu R. officinalis (% 98), C. sativum (%93), M. piperita (%68), L. officinalis (%65.0) ve S. marianum (%38) ekstraktları takip etmiştir. Çalışmada kullanılan ekstraktların LT50 (Letal Time) değerleri; H. niger için 1.42 gün/10 larva, R. officinalis için 1.94 gün/10 larva ve C. sativum için ise 3.27 gün/10 larva olarak bulunmuştur. LT90 değerleri ise; H. niger için 2.49 gün/10 larva, R. officinalis için 3.63 gün/10 larva ve C. sativum için ise 4.77 gün/10 larva şeklinde sıralanmıştır. Sonuç olarak, H. niger, R. officinalis ve C. sativum bitki ekstraktlarının, C. pipiens larvalarına karşı % 90’nın üzerinde öldürücü etki gösterdiği, bu zararlının mücadelesinde kullanılma potansiyeline sahip oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki ekstraktı, sivrisinek, Culex pipiens, Letal time, mücadele

Tam Makale (PDF)

 

Farklı Sıcaklık ve Karbondioksit Değerlerinin Bazı Yabancı Otların Çimlenme Oranlarına ve Sürelerine Etkisi

Olcay Bozdoğan, Yücel Karaman, Nihat TURSUN, 2019, 22(2):175-184

Özet: Kontrolsüz sanayileşme ve insanların bazı bilinçsiz etkinlikleri küresel ısınmanın en büyük nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda dünyada en başta karbondioksit (CO2) olmak üzere bazı gazların artışı görülmüş daha sonra bu yaşananlara paralel olarak sıcaklık değerleri artış göstermiştir. Bu bağlamda yapılan çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeki tam otomasyonlu karbondioksit uygulama serasında, Solanum nigrum L., Amaranthus retroflexus L., Echinochloa colonum L., Portulaca oleracea L., A. palmeri L., Sorghum halepense L. Pers. ve Physalis angulata L.’nın farklı sıcaklık (26/16 °C, 29/19 °C ve 32/22 °C) ve karbondioksit değerlerinde (400, 600, 800 ve 1000 ppm) çimlenme oranlarını (Gmax) ve sürelerini (T50, T90, GUI75-25 ve GUI90-10) belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışma sonucunda en yüksek (%100) ve en düşük çimlenme (%5) oranlarına sahip yabancı ot tohumları sırasıyla; A. palmeri (26 °C 400 ppm ve 29 °C 800 ppm) ve Physalis angulata (29 °C 600 ve 800 ppm) olarak belirlenmiştir. Çimlenen tohumların % 90’ı (T90) göz önünde bulundurulduğunda en kısa çimlenme süresi (1.25 gün) Portulaca oleracea (32 °C 600 ppm) ve A. palmeri (29 °C 1000 ppm ve 32° 400, 800 ve 1000 ppm) tohumlarında olmuştur. En uzun çimlenme süresi ise (15.75 gün) S. nigrum’da (29 °C 600 ppm) olmuştur. Sonuç olarak farklı sıcaklık ve karbondioksit değerlerinin yabancı ot tohumları üzerinde çimlenmeleri arttırıcı veya azaltıcı etkileri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Sıcaklık, karbondioksit, yabancı ot, çimlenmeye etki

Tam Makale (PDF)

 

Antalya İli Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Tarlalarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Dağılım ve Yoğunluklarının Saptanması

Mine ÖZKİL, Ahmet Tansel SERİM, Hilmi TORUN, İlhan ÜREMİŞ, 2019, 22(2):185-191

Özet: Çalışma, Antalya ili pamuk tarlalarında bulunan yabancı ot türlerinin tespit edilmesi amacıyla 2017 ve 2018 yılları arasında yürütülmüştür. Sürveyler Antalya ilinde pamuk ekiminin yoğun olarak yapıldığı Aksu, Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü bu ilçeler Antalya pamuk ekim alanlarının yaklaşık tamamını oluşturmaktadır. Her bir örnekleme noktasına tesadüfi olarak 1 m2’ lik çerçeveden ≤10 da alanlarda 10 çerçeve, 11-50 da kadar olan alanlarda 15 çerçeve, 51-100 da 20 çerçeve ve >100da alanda 25 çerçeve atılarak sayımlar yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, 14 farklı familyaya ait 26 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Antalya ili pamuk alanlarında bulunan yabancı ot türleri rastlama sıklığı açısından değerlendirildiğinde topalak (Cyperus rotundus L.; %82.69), pembe çiçekli akşam sefası (Ipomoea triloba L.; %76.92), bambul otu (Chrozophora tinctoria (L.) Rafin; %38.46), tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.; %36.54), benekli darıcan (Echinochloa colonum (L.) Link.; %25.00), domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.; %21.15) ve kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.; %21.15)’ın en çok rastlanılan türler oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, yabancı ot, sürvey, yoğunluk, yaygınlık

Tam Makale (PDF)

 

Ege Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebze Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıkları

Yildiz SOKAT, 2019, 22(2):193-201

Özet: Bu çalışma; 2015-2016 yıllarında, Ege Bölgesinde, yaprağı yenen sebzelerden marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, fesleğen üretim alanlardaki yabancı ot türlerini, yoğunluklarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 155 tarlada 907,92 dekar alanda yapılan survey çalışmalarında, bölgenin temsil edilmesine dikkat edilmiştir. Söz konusu alanlarda kışlık ve yazlık üretimlerdeki yabancı ot türleri ayrı ayrı tespit edilmiştir. Kışlık ekimlerdeki yabancı ot türlerinin tespiti Şubat-Mart, yazlık ekimlerdeki türlerin tespiti ise Temmuz-Eylül aylarında gerçekleştirilmiştir. Surveyler sonucunda 25 familya, 54 cinse ait 58 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Türlerin 2’si parazit, 12’si dar, diğerleri geniş yapraklı yabancı otlardandır. Kışlık ekimlerde: geniş yapraklı yabancı otlardan en yoğun Stellaria media (L.) P. Beauv. türünün olduğu, bunu Urtica urens L.’in takip ettiği, dar yapraklı yabancı otlarda en yoğun Bromus tectorum L. türünün olduğu, bunu Poa annua L.’nın takip ettiği; yazlık ekimlerde ise geniş yapraklı yabancı otlardan en yoğun Portulaca oleracea L. türünün olduğu, bunu Amaranthus retroflexus L. türünün takip ettiği, dar yapraklı yabancı otlardan en yoğun Cyperus rotundus L. türünün olduğu, bunu Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.’nin izlediği tespit edilmiştir. Sayımlarda en sık kışlık üretimlerde S. media ve P. Annua türlerine; yazlık üretimlerde ise P. oleracea ve C. rotundus türlerine rastlandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaprağı yenen sebze, yabancı ot, rastlanma sıklığı, yoğunluk, Ege Bölgesi

Tam Makale (PDF)

 

Bazı Bitki Ekstraktlarının Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ve Pseudomonas syringae pv. tomato Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi

Sabriye BELGÜZAR, Yusuf Yanar, Merve ÇETİN, Çiğdem Özyiğit, 2019, 22(2):203-209

Özet: Bu çalışma, Grindelia robusta, Rhus coriaria, Alchemilla vulgaris, Juglans spp., Malva sylvestris, Saponaria officinalis, Prunella vulgaris ve Tanacetum vulgare bitkilerinden elde edilen metanol ekstraktlarının Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) ve Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) üzerindeki antibakteriyal etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Bitki ekstraktları son konsantrasyon %0,.06, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 olacak şekilde otoklav edilmeden önce King B besi yerine eklenmiştir. Katılaşan King B besi yerine, 1x106 hücre/ml yoğunluğunda hazırlanan Cmm ve Pst bakteri süspansiyonlarının ekimi yapılmış ve 27 °C’de iki gün inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol grubu olarak bitki ekstraktlarının olmadığı King B besi yerlerine patojenlerin ekimi yapılmıştır. Çalışma 5 tekerrürlü olarak kurulmuş olup, 2 kez tekrarlanmıştır. İnkübasyon periyodu sonunda, besi yerlerindeki bakteri kolonileri toplanarak spektrofotometrede yoğunlukları ölçülmüştür. Elde edilen verilere göre, tüm bitki ekstraktlarının %1,5 ve %2’lik konsantrasyonları testlenen her iki bakteri üzerinde etkili olmuştur. Özellikle Grindelia robusta ve Rhus coriaria ekstraktları Cmm ve Pst üzerinde en yüksek etkiye sahip olmuştur. Aynı zamanda Alchemilla vulgaris’in %0,25’lik düşük dozu bile %76 ve %96 oranında sırasıyla Pst ve Cmm üzerinde etkili olmuştur. Diğer bitki ekstraktlarında ise doz artışına bağlı olarak patojenler üzerindeki engelleme oranı da artmıştır. Sonuç olarak, çalışmada kullanılan bitki ekstraktlarının Cmm ve Pst etmenleri üzerinde antibakteriyal etkiye sahip olduğu ve hastalıkların mücadelesinde ümit vaat edici olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitki ekstraktı, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato

Tam Makale (PDF)

 

İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Yabancı Ot Tespitinin Yapılması

Bahadır ŞİN, İzzet Kadıoğlu, 2019, 22(2):211-217

Özet: Nüfusun her geçen gün artması sonucunda dünya giderek daha fazla gıda maddesine ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar dikkatli olunsa da başta bitki koruma etmenleri nedeniyle şiddetli ürün kayıpları yaşanabilmektedir. Bu etmenlerin en başında da yabancı otlar gelmektedir. Tarihsel gelişimde çok farklı metodlar ile yabancı otlar ile mücadele edilmiş olsa da teknolojik gelişmeler ile birlikte İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kullanılması, drone teknolojisinin gelişmesi ve bunla birlikte görüntü işleme tekniklerinin de gelişerek kombine halinde yabancı otların tespit edilmesi, takibi, teşhisi ve yoğunluklarının belirlenerek şavaşım yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. İHA’lar sayesinde sadece tespit ve yoğunluk çalışmaları değil, ayrıca ilaçlama çalışmalarının da yapılması zaman, ekonomiklik ve çevreye verilen zararın minimum seviyeye çekilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Yapılmış olan bu derleme ile İHA’ların görüntü işleme teknikleri ile kullanılmak suretiyle yabancı otların tespitindeki önemine değinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, İHA, Drone, Yabancı ot, Görüntü işleme

Tam Makale (PDF)