ANA BÖLÜM

Türkiye Herboloji Dergisi


header

Amaç ve Kapsam

Türkiye Herboloji Derneği tarafından yılda iki kez yayınlanan Turkish Journal of Weed Science (Türkiye Herboloji Dergisi) yabancı ot bilimi (herboloji) konusunda çalışan bilim insanları için bir platform işlevi görmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçeveden dergi temel olarak herboloji ilgili bütün konuları kapsamaktadır. Dergimizde genel olarak orjinal araştırma makaleleriine yer verilmekle birlikte, esnek bir yayın politikasina sahiptir. Araştırma makaleleri yanında; derleme, editöre mektup, sürvey çalışmaları, araştırma raporları vb  çalışmalara da yer verilmektedir. 

 

Başka bir yerde yayınlanmamış olması koşuluyla dergimize; yabancı ot taksonomisi, yabancı ot ekolojisi ve fizyolojisi, yabancı ot biyolojisi, yabancı ot idaresi ve kontrol yöntemleri, herbisitler ve herbisit dayanıklılığı, yabancı ot kültür bitkisi etkileşimleri, istilacı bitki türleri, iklim değişikliği ve yabancı ot idaresi, yabancı ot risk analizleri, modelleme ve yabancı otlarla ilgili diğer bütün konularda makale kabul edilmektedir. .

 

Dergimizde yayınlanacak makalelerin, özgün olması ve yabancı ot bilimine teorik/pratik katkı sağlayacak yeni bilgi içermesi beklenmektedir. Bu çerçeveden ön çalışmalara ilişkin teyit edilmemiş bulguları içeren ve/veya sonuçları destekleyecek düzeyde yeterli veri (biyolojik, fizyolojik, ekolojik vb) içermeyen çalışmalara dergide yer verilmez. Ayrıca, basılmak üzere dergiye sunulan makalelerde kullanılan verilerin uygun teknikler ve tekrarlanabilir prosedürler kullanılarak istatistiksel analizi gerekmektedir. İstatistiksel olarak analiz edilmeyen ve yorumlanmayan makaleler ön inceleme aşamasında iade edilir.