ANA BÖLÜM

Türkiye Herboloji Dergisi


header

Yayın/Yazım İlkeleri

Yayın İlkeleri


1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, Türkçe hazırlanan makalelerde en az 200 kelimeden oluşan geniş bir İngilizce özete de yer verilme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

2. Elektronik olarak yayınlanan dergimizde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak makalelerin hazırlanmasında derginin yazım kurallarına uyulması zorunludur.

 

3. Resimler renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak temel olarak makalede yüksek çözünürlüğe sahip resimlere yer verilmelidir.

 

4. Dergide yayınlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak bir sorunluluk olmamakla birlikte üye olmayan yazarlara Türkiye Herboloji Derneğine üye olunması önerilmektedir.

 

5. Başka bir yerde özet olarak sunulan ve/veya yayınlanan araştırma sonuçları dergide tam makale olarak yayınlanabilir.

 

6. Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

7. Dergide orijinal araştırma sonuçları yanında her sayıda en fazla bir adet olmak üzere derleme eserlerde kabul edilir. Derleme eserler davet üzerine hazırlanır.

 

8. Makaleler öncelikle şekilsel/içerik yönüyle incelenir. Ön incelemeden geçen makaleler editöre gönderilir. Makale editör tarafından en az 3 hakeme gönderilir. Daha sonra hakem görüşleri doğrultusunda makalenin basım için uygun olup olmadığına editör tarafından karar verilir. Karar ve raporlar baş editöre gönderilir. Yayınlanmak için uygun bulunan makalelerin dergi formatına uygun bir şekilde düzenlemesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için sorumlu yazara gönderilir. Düzeltilen eser teknik yönden incelemeden geçirilir.

 

9. Makalelere web sayfasında yer verilmeden önce onay için son bir kez sorumlu yazara gönderilir. Sorumlu yazar tarafından yayın için uygun olduğu teyit edilen ve devir hakları sözleşmesi (tüm yazarlar adına) imzalanan makaleler web sayfasında yayımlanır.

 

10. Genel yayın politikası olarak bu süreçlerin en fazla 2 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

 

11. Dergi yayın kurulu; bilim etiği çerçevesinde yayınlanmak üzere dergiye gönderilen eserlerin değerlendirme ve yayın süreçlerinde tamamen tarafsız olmayı ve bu süreçlerde gereken gizliliğe riayet etmeyi kabul eder. 

 

12. Journal of Turkish Weed Science yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanır. Ayrıca önceden başvurmak koşuluyla “yabancı ot bilimi” kapsamında düzenlenen ulusal/ulusallararası nitelikteki kongre, toplantı, çalıştay vb organizasyonlarda sunulan bildiriler özel sayı olarak yayınlanabilir.

 

Yazım İlkeleri


Yazım ilkeleri için tıklayınız.

Türkçe makale şablonu için tıklayınız.