ANA BÖLÜM

Türkiye Herboloji Dergisi


header

DERGİ HAKKINDA

Şimdiki Dergi İsmi  : Turkish Journal of Weed Science (2015 ve sonrası)

Önceki Dergi İsimleri : Türkiye Herboloji Dergisi, (1998 - 2014)

                                         The Journal of Turkish Weed Science,

                                         Zeitschrift für Türkische Herbologie,

                                         Journal de Malherbolohie de Turquie. 

 

Turkish Journal of Weed Science (Türkiye Herboloji Dergisi) 2015 yılından itibaren elektronik dergi formatında yayın hayatına devam etmektedir. Bu tarihten itibaren dergimizin editör kurulu farklı ülkelerden bilim insanlarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve uluslar arası bir nitelik kazanmıştır. Dergi öncelikli olarak araştırma makalelerine (orjinal makaleler) yoğunlaşmaktadır ancak, esnek bir politikata sahip olup; Yorumlar, kısa özetler, anketler, araştırma raporları vb. formata sahip makaleleri de değerlendirmeye alabilmektedir.

 

Türkiye Herboloji Dergisi'nde sayfalar için yayın ücreti alınmamaktadır.

 

Dergi ekibi, gönderileri genellikle 3 - 6 hafta içinde editörlere ulaştırır ve değerlendirilmesini sağlar. İlk başvurudan itibaren yaklaşık 10 hafta içinde onay alan makale yayına hazır hale gelir. Dergi ekibi olarak gönderileri iyi niyetli ve tarafsız bir şekilde incelemek ve hakem raporları doğrultusunda olumlu/olumsuz gerekçeli kararları yazarlara sunma çabası içerisinde bulunmayı tahahüt ediyoruz.

 

Yazarlar gönderilerinin durumunu makale sistemi üzerinden aşama aşama inceleyebilmektedir.

 

Dergimiz yabancı ot bilimiyle ilgili bütün konuları kapsamaktadır. Bu çerçeveden ;

- Yabancı Ot Ekolojisi,

- Yabancı Ot Biyolojisi,

- Yabancı Ot Yönetimi,

- Herbisitlere Dayanıklılık,

- Yabancı Ot - Kültür Bitkisi Etkileşimleri,

- İstilacı Bitkiler,

- İklim Değişikliği ve Yabancı Ot Yönetimi,

- Allelopati

- Parazit bitkiler

- Biyoçeşitlilik

- Bitki sistematiği

- Yabancı Ot Risk Değerlendirmeleri vb. konuları içeren makaleler dergimiz kapsamında yayına kabul edilmektedir.